گچ سفيدكاری (ميكرونيزه)

گچ سفيدكاری (ميكرونيزه)

اين محصول به دليل دقت فوق العاده در مراحل توليد با دانه بندی بسيار ريز و گيرش بالا قابل استفاده در كارهای هنری مثل مجسمه سازی و انواع گچ بری می باشد.

از اين محصول می توان جهت پرداخت نهايی سطوح گچ كاری شده ( بدون مخلوط شدن با گچ ديگر ) و سيقل نمودن آنها بهره جست.

Image
Image
Image
Image

موقعیت کارخانه

تماس سریع