صفحات روكش دار گچی (پانل)

صفحات روكش دار گچی (پانل)

اين صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با كاغذ محكم مخصوص پوشانده شده است.

صفحات مذكور با ضخامت های 6 تا 18 ميليمتر توليد می شود و جهت ديوارهای جدا كننده، پوشش داخلی و سقف های دكوراتيو مورد استفاده قرار می گيرند.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

موقعیت کارخانه

تماس سریع