دكورهای گچی

دكورهای گچی

اين محصول ساخته شده از گچ ميكرونيزه صدف منظر می باشد كه بصورت تايل های گچی سنتی به ابعاد 60*60 سانتی متر توليد می شود و قابليت رنگ آميزی دارند و در منازل و مساجد جهت تزيين و زيبايی بكار می روند.

Image
Image
Image
Image

موقعیت کارخانه

تماس سریع